Home

Begaafdheidscentrum ’t Gooi is een samenwerking tussen Elisabeth Rebel en Caspar Rijbroek.

Binnen het Begaafdheidscentrum worden, onder andere, de volgende diensten voor (hoog)begaafde kinderen en jongeren geboden:

 

  • Verrijkingsgroepen, op de praktijk en op school

  • Training leren léren voor kinderen uit de bovenbouw van het basisonderwijs of leerlingen van het voortgezet onderwijs. Dit wordt zowel individueel als groepsgewijs aangeboden

  • Ontwikkeling sociale vaardigheden voor (hoog)begaafde kinderen

  • Individuele begeleiding gericht op psycho-educatie betreffende hoogbegaafdheid

  • Kruimklassen, verrijkingsgroepen buiten schooltijd

Binnen de menu-items vindt u het meest recente aanbod.