Organisatie van de verrijkingsgroep

De verrijkingsgroep komt één keer per week een dagdeel bijeen.

De tijden zijn als volgt:
ochtend   09:00 – 11:30
middag    13:00 – 15:30

Indeling van de ochtend:
09:00 – 09:15    Denk- en leerspellen
09:15 – 10:00    Projecttijd
10:00 – 10:15    Pauze
10:15 – 11:00    Breintijd
11:00 – 11:30    Denk- en leerspellen

Indeling van de middag
13:00 – 13:15    Denk- en leerspellen
13:15 – 14:00    Projecttijd
14:00 – 14:15    Pauze
14:15 – 15:00    Breintijd
15:00 – 15:30    Denk- en leerspellen

Binnen de verrijkingsgroep wordt er gewerkt met combinatiegroepen. De groepsgrootte is maximaal 8 kinderen.

De indeling van de groepen is als volgt:

Groep 4/5/6 op maandagmiddag

Groep 7/8 op dinsdagochtend

Groep 7/8 op vrijdagochtend